Hučák na zkušenou v Nizozemí

Tato galerie obsahuje 14 fotografií .

Učitelé a zakladatelé školy Hučák vyrazili do Nizozemí načerpat zkušenosti s praktickým uplatňováním Jenského plánu v Nizozemí. Jde o systém, který je založen na vzájemném učení dětí mezi sebou, věkově smíšených skupinách a respektujícím přístupu. Setkali jsme se s řediteli, učiteli, rodiči i dětmi z těchto škol. V závěru pobytu jsme pak navázali spolupráci s asociací jenských škol…

ČTĚTE DÁL

Aktuálně z Hučáku

Připravujeme se na další setkání s komisí rady MMHK pro oblast vzdělávání, které se uskuteční 16.6. Cizelujeme naše materiály z oblasti pedagogiky, managementu, ekonomiky. Analyzujeme poptávku na základě zkušeností z jiných měst a zároveň získáváme pohled odborných organizací, jako je PdF UHK, MUNI a dalších. Dnes přišel email z NIDV,…

ČTĚTE DÁL