Anotace a medailonky

PaedDr. Dagmar Bulová: Aby škola bavila? Nemusím, ale chci! Jak na vnitřní motivaci a projektovou výuku (přednáška) a Prožijte si projektové aktivity (workshop)

Anotace přednášky: Každý z nás ví, že úspěch či neúspěch v jakékoliv oblasti činností se odvíjí od vlastního postoje k výsledku. Na začátku života je vnitřní motivací přirozená dětská zvídavost. Jak ji udržet nadále v období školního vzdělávání a vytvořit pevný základ osobního celoživotního rozvoje a úspěchu? Co můžeme udělat pro vytvoření podnětného rodinného a školního prostředí, které přirozeně podpoří vlastní zájem dítěte, jeho odpovědnost, seberealizaci a zdravé sebevědomí? Jak učit děti přemýšlet a řešit problémy, aby přijaly tuto odpovědnost za své vzdělávání a učily se pro život?

Anotace workshopu: Workshop poskytne soubor praktických, prožitkových aktivit, námětů a zajímavých činností v projektovém vzdělávání. Přijďte si vyzkoušet propojení zábavy, relaxace a získání nových informací a dovedností.

Montessori pedagožka s dlouholetou praxí. Ve volném čase vede edukativní kroužky pro děti předškolního věku, lektoruje vzdělávací prožitkové kurzy pro dospělé, organizuje prožitkové pobyty pro rodiče s dětmi v přírodě a spolupracuje s PF MU v Brně vedením studentských praxí. Dětem, které doprovází na cestě za vzděláním a v osobním rozvoji, je partnerem a kamarádem. V současné době učí 1.- 3. roč. v brněnské základní škole s Montessori pedagogikou.


 Ing. arch. Stanislava Kratochvílová: Domácí vzdělávání – mýty a fakta

Anotace: Úvod do tématu individuálního tedy domácího vzdělávání – legislativa a reálná praxe na základních školách nejen ve východních Čechách z pohledu jak vedení základních škol tak rodičů. Obsah workshopu bude pružně reagovat na dotazy účastníků.

V současné době pracuji jako koordinátorka a metodička individuálního vzdělávání na několika základních školách ve východočeském kraji, kde pečuji o rodiny, které vzdělávají své děti doma a jako autorka webu Učit nebo neučit.  V oblasti školství se pohybuji téměř 20 let, ať už jako učitelka 2. Stupně ZŠ, lektorka volnočasových aktivit, koordinátorka individuálního vzdělávání nebo jako matka vzdělávající své děti doma na prvním i druhém stupni. Více o mě na webu www.ucitneboneucit.cz


 Mgr. Radim Špilka, Ph.D.: Převrácená třída

Anotace: Pro dnešní děti je internet přirozeným informačním kanálem. Online studijní materiály pronikly do školních tříd. Díky fenoménu Youtube a Khan Academy se prosadila vzdělávací videa, které pomalu nahrazována interaktivními aplikacemi. Výkladová videa, kde je zajímavý obsah doplněn vtipnou a dynamickou animací se na nás valí ze všech stran. Jak se mění role učitele-průvodce, když podstatná fakta byla zajímavě prezentována digitální formou a jsou kdykoliv pohodlně dostupná?  Má tablet místo v životě předškoláka? Je možné kloubit přitažlivý digitální vzdělávací obsah s prostředím klasické školy? Co to je dobré vzdělávací video? Co na to děti? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět přednáška věnovaná Převrácené třídě.

Učím matematiku, kterou považuji za královnu věd, jež kultivuje myšlení a umožňuje nám poznávat okolní svět. Během své učitelské praxe jsem se začal zabývat myšlenkou, jak žákům přiblížit vzdělávací obsah v dnešní roztěkané a informacemi přesycené době. Tyto úvahy mě dohnaly k doktorskému studiu, kde jsem se zabýval vzdělávacím modelem Převrácené třídy. Baví mě výzvy, vysoké hory, skály, hlavolamy, design, grafika, kytara. Rád přemýšlím při toulkách přírodu a poznávám nová místa a lidi.


 Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.: Jak měnit vzdělávací systém, aby děti lépe připravoval na svět, do něhož vstupují

Anotace: Podle poslední prognózy OECD je Česká republika zemí nejvíce ohroženou automatizací výroby v horizontu následujících 15 let. Odhadem 45 % pracovních pozic v zemi, která stojí zejména na produkci zpracovatelského průmyslu, projde z větší části výraznou proměnou, z menší zaniknou úplně. Česká republika zatím „spí“ v bláhové naději na to, že současná ekonomická konjunktura potrvá. Nepotrvá. Máme před sebou posledních pár hojných let v závětří Německa, které si ale pravděpodobně velmi rychle začne stahovat současné zakázky do vlastních, automatizovaných provozů. České republice hrozí, že se stane ekonomickou pouští uprostřed Evropy. Co s tím dělat? jaké kroky je třeba přijmout, jaká nezbytná opatření? Jak redesignovat vzdělávací systém, abychom byli schopni čelit technologickému hurikánu, pro jehož sílu ani nemáme stupnici? A jak se vyrovnat s dalšími hrozbami, jako je povážlivě silná nedůvěra dospělé i dospívající generace Čechů v demokracii, tragická sxhipnoat orientace v informacemi přesyceném světě, rozevírání sociálních ekonomických nůžek mezi vrstvami i regiony? Jak dodržet naplňování čtyř hlavních cílů vzdělávání, které naplňovány nejsou, když je většina společnosti s kvalitou veřejného vzdělávání spokojena?

Bob Kartous je vedoucím komunikace a analytikem think tanku EDUin. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje události, které se ve vzdělávání odehrávají. Bede prace studentů na Vysoké školy ekonomiky a managementu, pomáhá rozjíždět vzdělávací start up Education Republic, v roce 2015 se podílel na obsahu a realizaci Fóra 2000, s centrem současné kultury DOX zrealizoval Mapu společenských stereotypů, tamtéž se podílí na přípravě vzdělávacího programu s využitím prvků hrdinských imaginací psychologa Philipa Zimbarda. Jeho další oblastí zájmu jsou média. Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku. Přispěl do knihy 2036 textem o budoucnosti vzdělávání či do kulturní revue Prostor na téma nenávist a vzdělávání. Vystupoval v rámci diskusí  Meltingpotu na Colours of Ostrava 2017, uzavíral TEDx Prague 2017. Spolupracuje v rámci expertních komisí či vývoje analýzy s ministerstvy školství a sociálních věcí, Pedagogickou fakultou MU v Brně. Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Mediálním institutu Fakultě sociálních studií UK v Praze.


Mgr. Šárka Miková: Přednáška: Teorie typů ve výchově a vzdělávání aneb Různé děti mají různé potřeby (přednáška) a Jak se vrozené nastavení mozku promítá do učení (workshop)

Anotace přednášky: Každé dítě je jiné. Co funguje na jedno, neplatí na druhé. Důvodem je především vrozené „nastavení mozku“, které určuje klíčové potřeby dítěte a vývoj jeho osobnosti. My, jako rodiče a učitelé, bychom měli tento vývoj podpořit, nicméně často děláme pravý opak. Chceme dítě „správně“ vychovávat nebo učit, ale neřešíme, co je „správné“ právě pro naše dítě či určitého žáka. Znalost Teorie typů může naše úsilí mnohem lépe zacílit. Naše děti budou spokojenější, naši žáci se budou lépe učit a my nebudeme muset pochybovat o svých rodičovských či učitelských schopnostech.

Anotace workshopu: Dle Teorie typů se každé dítě rodí s vrozenou preferencí přijímat informace a rozhodovat se určitým způsobem, který se sice v průběhu života vyvíjí, ale nemění. Toto „nastavení mozku“ se promítá do vnitřní motivace dítěte a významným způsobem ovlivňuje i jeho učení. V průběhu workshopu si na příkladech dětí ukážeme, v čem se jednotlivé typy „nastavení mozku“ liší a jak ovlivňují prožívání a chování o nejútlejšího věku. Vyvodíme, co různé typy dětí potřebují, aby se mohly dobře učit, co jim učení komplikuje a co můžeme jako učitelé nebo rodiče dělat, abychom tomuto typu potřeb vycházeli vstříc.

Psycholožka, jednatelka Mea Gnosis s.r.o., autorka a realizátorka dlouhodobých rozvojových programů pro firmy, školy i jednotlivce. Při práci s dospělými i dětmi využívá Teorii typů – nástroj pro odhalování vrozených potřeb, které jsou klíčem k vnitřní motivace člověka. Autorka knihy Teorie typu a výchova: Co vaše děti skutečně potřebují?

 


Mgr. Petra Antonů: Videoreflexe pro učitele a rodiče

Anotace: Video nabízí možnost nově se podívat na svůj kontakt s dětmi. Chování dětí, efektivitu jejich učení i vzájemné vztahy ovlivňujeme mimo jiné i drobnými detaily ve své komunikaci. Nahrávky, které můžeme zastavit, pustit bez zvuku či zpomaleně, nám pomáhají tyto často nevědomé detaily objevit. Při workshopu si budeme pouštět ukázky kontaktu dospělý-dítě, ukážeme si, jakým způsobem se dá interakce na nahrávce prozkoumat a jakým přínosem tento proces může být pro rozvoj učitelů i rodičů.

Petra Antonů je videotrenérkou na volné noze. Skrze video podporuje pracovníky ve školství či v sociálních službách a zároveň pracuje na katedře sociální práce Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, kde vede seminář o metodě Videotrénink interakcí. Dříve také učila externě na SVOŠS Jihlava v oboru předškolní pedagogika či pracovala v Národním vzdělávacím fondu na projektech zavádění standardů kvality do sociálních služeb.

Komentáře jsou vypnuty.