Program konference

8.30 – 9.00 Registrace účastníků, ranní káva

9.00 – 9.15 Zahájení: přivítání účastníků a úvodní slovo Pavla Lipovského (Personalisté.cz)

Dopolední blok

9.15 – 10.05  Bob Kartous: Jak měnit vzdělávací systém, aby lépe připravoval děti na svět, do něhož vstupují. (EDUin)

10.05 – 10.15 Přestávka

10.15 – 11.05 Šárka Miková: Teorie typů ve výchově a vzdělávání aneb Různé děti mají různé potřeby. (Mea Gnosis, s.r.o.)

11.05 – 11.30 Coffee break

11.30 – 12.20 Dagmar Bulová: Aby škola bavila? Nemusím, ale chci! Jak na vnitřní motivaci a projektovou výuku. (ZŠ Gajdošova)

12.25 – 13:10 Radim Špilka: Převrácená třída (Gymnázium Boženy Němcové)

13.15 – 14.15 Oběd

Odpolední blok

14.15 – 15.40 Paralelní workshopy

Stáňa Kratochvílová: Domácí vzdělávání – mýty a fakta
Dagmar Bulová: Prožijte si projektové aktivity (…. i s Montessori pomůckami).
Šárka Miková: Jak se vrozené nastavení mozku promítá do učení.
Petra Antonů: Videoreflexe pro učitele a rodiče

15.40 – 16.00 Přestávka

16.00 – 17.00 Panelová diskuze přednášejících a vedoucích workshopů

17:00 Zakončení konference

Komentáře jsou vypnuty.