Martina Toužilová

noname (1)

Můj zájem o alternativní pedagogiku začal na pedagogické fakultě, kde jsem v rámci studia navštívila několik škol s Jenským plánem v Holandsku. Po fakultě jsem 7 let učila na 1. stupni ZŠ, z toho 2 roky na škole alternativního zaměření. Jsem příznivcem celoživotního vzdělávání, pravidelně se účastním akcí v neziskovém sektoru. Velmi blízká je mi zážitková pedagogika a projektové vyučování. Do mé mozaiky zkušeností zapadají dlouholeté působení ve skautu a volnočasové sportovní aktivity. Mám dva syny, nejen při jejich výchově jsem si uvědomila, jak je důležité jednat s dětmi s respektem, hledat společné dohody a vycházet z jejich vnitřní motivace. V nové škole se podílím na tvorbě koncepce vycházející z Jenského plánu a chci se aktivně zapojit ve výuce.

Komentáře jsou vypnuty.