O škole

Jsme škola v Hradci Králové, která rozšířila nabídku základního vzdělávání o školu rodinného typu a jež využívá Jenský plán jako základní vzdělávací koncepci.

Činnost školy byla zahájena 1. 9. 2016, ale již od 1. 9. 2015 jsme provozovali sdruženou školu pod organizací Jenský kruh, z.s..

Jsme škola, která každý rok nabírá maximálně 13 dětí – celkově bude mít tedy 120 dětí v šesti třídách (vždy spojené vzdělávání pro děti tří ročníků).

Škola, kde se rodiče podílejí na jejím fungování nejen placením školného, ale i zapojováním se do výuky, účastí na vzdělávacích akcích, ale i brigádách pro zlepšení prostředí školy.

Škola se školným 3 000,– měsíčně – celkově 36 000,– ročně.

Pro děti v domácím a zahraničním vzdělávání je školné 10% ze školného pro denní školáky.

Děti v komunitních skupinách od 10 členů se řeší na základě vzájemné dohody.

Lidé ve škole navazují na respektující přístupy k výchově a hledají cesty, jak vtáhnout dítě do spoluzodpovědnosti za vzdělávání (individuální vzdělávací plány každého). Navazujeme na alternativní systémy předškolního vzdělávání a část vzdělávání trávíme v přírodním prostředí. V činnosti školy spolupracujeme se zástupci Univerzity Hradec Králové, předškolními vzdělávacími institucemi, magistrátem města a rodiči.

DSC_4234

Popis koncepce školy

 • Malotřídní systém podobně jako vesnické školy – do počtu maximálně 60 žáků v prvních dvou letech fungování školy (první až pátá třída), později do 120 dětí v prvním až devátém ročníku
 • Sloučené vzdělávání – v jedné třídě jsou děti více ročníků (1. – 3., 4. – 6., 7. – 9.)
 • Škola, která uskutečňuje část výuky ve venkovním prostředí
 • Škola, která vzdělává všechny děti, tedy i děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Škola, ve které se vzdělávají děti, učitelé, rodiče i širší komunita
 • Více na stránce Principy školy.
 • Inovativní vzdělávací koncept – založený na existujícím systému Jenský plán
 • Tým pedagogicky vzdělaných lidí, kteří mají zkušenost s řízením i výukou ve škole podobného typu
 • Spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové
 • Spolupráce s nizozemskou asociací Jenských škol
 • Zapojení širší komunity rodičů zajímajících se o tento typ vzdělávání

kruhpózorterén

Komentáře jsou vypnuty.