Zápis do ZŠ Hučák


Hezký den, zápis do ZŠ Hučák se uskuteční 12.4.2017 od 14.00.

Zápis je otevřen zájemcům a jsou stanovena kritéria zápisu – pokud je více zájemců o zápis do ZŠ rozhoduje los.

V rámci zápisu dojde k předání informací potřebných pro školní matriku a informací o organizaci školního roku 2017/18.

S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

  • Rodiče přijímaného dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
  • Rodiče dítěte již navštívili školu a informovali se o průběhu vzdělávání.
  • Dítě se spolu s rodičem zúčastnilo akcí školy a zapojilo se do výuky.
  • Do každého ročníku přijímáme maximálně 13 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině).
  • V každém ročníku integrujeme maximálně jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo jedno dítě zdravotně postižené.

Komentáře jsou vypnuty.