Zahraniční vzdělávání

Garant zahraničního vzdělávání (ZVz) je Pavlína Krawciwová – krawciwova@gmail.com z, na kterou se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy.

Co musím udělat, když se chci přidat k zahraničním školákům?

Vyplnit formuláře a zaslat je garantovi ZVz

Co mi můžete nabídnout?

V oblasti vzdělávání nabízíme pedagogickou podporu, tedy možnost komunikovat s pedagogem (email, skype 90 min za pololetí). Pomůžeme Vám se strukturací učebního plánu pomocí myšlenkových map, doporučíme zajímavé výukové servery, popřípadě vhodné pomůcky k výuce. Projektové dny na škole jsou nedílnou součástí školního roku. Projektové téma vybírají děti a po sedm týdnů se jím zabývají, zkoumají a objevují. I tu je možnost se zapojit.

Jak probíhá zkouška?

Ze zákona máme povinnost zahraničního školáka 1x za dva roky přezkoušet. Přezkoušení probíhá formou přátelského rozhovoru, ukázání portfolia či pracovních listů, přečtení textu, popřípadě zazpívání či vyprávění zajímavého zážitku. Pro první stupeň je to Český jazyk a literatura a v posledních dvou ročnících prvního stupně přibývá vlastivěda ve vztahu k České republice. Na druhém stupni se to týká předmětů Český jazyk a literatura, Zeměpis a Dějepis ve vztahu k České republice. Přezkoušení může mít formu online hovoru nebo se přijedete podívat za námi na ZŠ Hučák osobně.

Co mi to může přinést?

Navázání přátelství s dětmi s možností sdílení, vzájemným předáváním znalostí, vědomostí, ale i zkušeností. Dle zájmu i případné osobní setkání nebo krátkodobý pobyt u nás na Hučáku či připojení se k různým kurzům.

Komentáře jsou vypnuty.