Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů na ZŠ Hučák

Základní škola Hučák, Lochenice 83, 503 02,
dále jen “škola” jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 64c2yda, emailem na adresu jakub.drbohlav@hucak.cz nebo poštou.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů na ZŠ Hučák podle obecného nařízení o orchraně osobních údajů vykonává Mgr. Jakub Drbohlav.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracovávané agendy na ZŠ Hučák:

 • vedení dokumentace školy
 • BOZP
 • přijímání dětí do ZŠ
 • vedení záznamů v třídní knize
 • žádosti o přijetí
 • žádosti o odhlášení
 • posudky zdravotní způsobilosti
 • uvolnění žáka z vyučování
 • stravování
 • prezentace školy
 • seznámení s dokumenty školy
 • individuální vzdělávání
 • kamerový systém
 • pobytové akce.

Komentáře jsou vypnuty.