HRA

Jedná se o didaktické hry sledující jasné záměry. Můžou být „zahřívacím kolem” nebo vstupem do pracovní části dne a jsou vřazovány během dne pedagogem, či po domluvě dětmi. Například dramatizační hry vedou nejen k osobnostnímu rozvoji dětí, k expresi jejich pocitů a názorů, k vyjádření vidění světa a situací, ale i k celkovému uvolnění a rozvoji komunikativních dovedností a kompetencí.

hraní

Komentáře jsou vypnuty.