Školné

Na ZŠ Hučák je školné 3 000,– měsíčně – celkově 36 000,– ročně (školné v sobě obsahu i poplatek za školní družinu, či školní klub).

Školné pro děti vzdělávané podle paragrafu 38 a 41 školského zákona je školné 3600 za rok (10% z ceny školného – určené na úhrady provozních nákladů stejně jako u denních školáků).    

U větších rodin či skupin společně se vzdělávajících je od čtyř zapsaných dětí pod ZŠ Hučák na základě sjednané dohody o spolupráci školné odpuštěno. Podmínkou je, že děti z jedné vzdělávací skupiny mají stejného vzdělavatele (rodiče či učitele komunitní školy splňující podmínky dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb.). V případě odchodu dítěte ze vzdělávací skupiny je povinností vzdělavatele tuto změnu nahlásit a zákonný zástupce je povinen zajistit jiného vzdělavatele. Zároveň ZŠ Hučák od dalšího měsíce po změně vzdělavatele zvýší školné na standardní školné pro děti v individuálním, či zahraničním vzdělávání.

Dalí poplatky:

Škola vybírá i další poplatky za další služby jako jsou pobytové akce, akce nad rámec běžné činnosti (divadla, kina), a je nezbytné hradit doplatky za obědy, dle sazeb dodavatelské firmy.

Komentáře jsou vypnuty.