Platby na ZŠ Hučák

Školné:

Na ZŠ Hučák je školné 3 000,– měsíčně – celkově 36 000,– ročně (školné v sobě obsahu i poplatek za školní družinu, či školní klub).

Od 1.9. 2024 se po sloučení se ZŠ SCIO Hradec Králové bude školné navyšovat

Školné pro děti vzdělávané podle paragrafu 38 a 41 školského zákona je školné 3600 za rok (10% z ceny školného – určené na úhrady provozních nákladů stejně jako u denních školáků).    

U větších rodin či skupin společně se vzdělávajících je od čtyř zapsaných dětí pod ZŠ Hučák na základě sjednané dohody o spolupráci školné odpuštěno. Podmínkou je, že děti z jedné vzdělávací skupiny mají stejného vzdělavatele (rodiče či učitele komunitní školy splňující podmínky dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb.). V případě odchodu dítěte ze vzdělávací skupiny je povinností vzdělavatele tuto změnu nahlásit a zákonný zástupce je povinen zajistit jiného vzdělavatele. Zároveň ZŠ Hučák od dalšího měsíce po změně vzdělavatele zvýší školné na standardní školné pro děti v individuálním, či zahraničním vzdělávání.

Jídlo na škole:

Jídlo odebíráme ze Školní jídelna Hradec Králové https://www.jidelnahradecka.cz cena oběda se skládá ze třech plateb (dvě platí rodiče a jednu stát).

  1. cena jídla – cca 34-43Kč dle věku dítěte
  2. mzda personálu jídelny a výdejny – platí stát skrz dotaci
  3. cena výdeje – cca 35 Kč – platí rodič měsíčně účtovaným doplatkem na účet ŽŠ Hučák

Podrobný rozklad:

Výroba jídla:

  • cenu surovin (platíte přímo jídelně po registraci dítěte zjistíte aktuální výši)
  • plat personálu jídelny (platí ČR skrze dotaci jídelně)
  • provozní náklady výroby (energie, teplo,…) – platíte Hučáku a ten to odvádí jídelně (v roce 2023 cca 11 Kč)

Výdej jídla v naší budově:

  • plat personálu (platí ČR skrze dotaci na výdej)
  • provozní náklady (nájem místnosti, energie, dovoz jídla) – cca 24 Kč – platíte Hučáku a ten to odvádí ZŠ Comenius (provozovatel výdejny)

Další poplatky:

Škola vybírá i další poplatky za další služby jako jsou pobytové akce, akce nad rámec běžné činnosti (divadla, kina), a je nezbytné hradit doplatky za obědy, dle sazeb dodavatelské firmy.

Komentáře jsou vypnuty.