Zápis 2019/2020

Hezký den,

pokud máte zájem o zápis pro školní rok 2019/2020, který bude v dubnu 2019 doporučujeme se zaregistrovat ve formuláři pro zájemce – ZDE

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20 – najdete zde – Výsledky zápisu 19-20

 

  • V období listopad – prosinec proběhne první setkání s rodiči.
  • Před vánoci proběhne adventní dílna pro předškoláky.
  • V únoru – březnu budou individuální schůzky s rodiči.
  • V dubnu proběhne zápis – 1.4. od 8:00-16:00 – případné losování proběhne hned po projití žádostí o zápis

Průběžně je možné se setkat na otevřených akcích pro budoucí i současné rodiče, či navštívit školu ve dnech pro návštěvníky (vždy první středa v měsíci od 8.15).

 

V Hučáku nám jde o vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání děti vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky. Kapacita školy v první třídě je 13 míst v souladu se strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 120 míst v 1.-9. třídě. V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií (jsou přijímáni přednostně děti splnící dané kritérium):

1.posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

  • přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb
  • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které přijdou k zápisu a splňují níže uvedená kritéria (nejprve děti, které mají dva body a poté ty co mají jeden bod) v případě, že více zájemců než volných míst přistupuje se k losování (viz. níže)

2. podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém – soulad se vzdělávacím systémem rodiny a školy

  • rodič je seznámen s didaktickým směrem Jenský plán, aktivně se v této oblasti vzdělává (doloženo kurzy a výjezdy do zahraničí) a spolupracuje (doložitelný objem konkrétní přímé pedagogické práce) se zařízením využívajícím Jenský plán jako základní koncepci (za splnění všech oblastí 1 bod)

3. zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů

  • rodiče se účastnili vzdělávacích akcí a akcí pro děti nabízených školou (alespoň dvou) před zápisem a absolvovali rozhovor s vedením školy (za splnění tohoto kritéria 1 bod)

V případě převisu poptávky a ne jednoznačnosti kritérií bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady, bude veřejný a bude pořízen videozáznam.

 

Komentáře jsou vypnuty.