Zápis 2021/2022

Zápis na školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu 21-22

Hezký den,

pokud máte zájem o zápis svého dítěte do ZŠ Hučák pro školní rok 2021/2022, který bude v dubnu 2021 doporučujeme se zaregistrovat ve formuláři pro zájemce – (budete na email dostávat informace o akcích i o zveřejněném formuláři na zápis).

  • V dubnu proběhne zápis – 6.4. od 8:00-16:00 (podávání přihlášek ke studiu – nezbytné zadat elektronicky)  případné losování proběhne hned po projití žádostí o zápis

V Hučáku nám jde o vyvážený kolektiv dětí (vyvážený poměr chlapců a dívek), který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání děti vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky.

Kapacita školy v první třídě je 13 míst v souladu se strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 120 míst v 1. – 9. třídě. V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií (jsou přijímáni přednostně děti splnící dané kritérium):

1.posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

  • přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb
  • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které přijdou k zápisu a splňují níže uvedená kritéria (nejprve děti, které mají dva body a poté ty co mají jeden bod) v případě, že více zájemců než volných míst přistupuje se k losování (viz. níže)

2. podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém – soulad se vzdělávacím systémem rodiny a školy

  • rodič je seznámen s didaktickým směrem Jenský plán, aktivně se v této oblasti vzdělává (doloženo kurzy a výjezdy do zahraničí) a spolupracuje (doložitelný objem konkrétní přímé pedagogické práce) se zařízením využívajícím Jenský plán jako základní koncepci (za splnění všech oblastí 1 bod)

3. zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů

  • rodiče navštívili hromadné setkání s rodiči (budou nabídnuty dva termíny začátek prosince a začátek března (za splnění tohoto bodu získává dítě 1 bod)

Vždy se přijímají přednostně děti s vyšším množstvím bodů, pokud je více dětí se stejnými body, bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady, bude veřejný a bude pořízen videozáznam.

Hezký den, blíží se termín zápisů na ZŠ Hučák a tak zasílám aktualizované informace.

1) Zápisy budou 6.4. – do té doby je potřeba vyplnit online přihlášku https://hucak.edupage.org/register/ a dodat ji podepsanou na ZŠ Hučák (fyzicky vhodit do schránky a napsat na ni email – potvrdíme Vám přijetí, nebo zasláním na datovou schránku školy 64c2yda ) – zápis je jen pro zájemce o denní docházku – zápis do domácího se bude řešit formou přestupu (zavolejte, či napište – domluvíme se)

2) Zápis proběhne veřejně – v současné době nejspíš online – link na možnost sledovat pošleme v den zápisu (každému dítěti bude přiřazen jedinečný kód a tím bude losování anonymizováno)

3) Přihlášky se rozdělí do čtyř kategorií dle získaných bodů (sourozenec, zaměstnanec, účast na setkání s Hučákem)

4) V případě převisu zájemců se bude losovat

Do zápisu proběhnout ještě dvě setkání:
první je nezbytné pro získání bodu, za setkání se zástupci školy (kdo byl na minulém již nemusí) – a toto setkání proběhne 18.3. od 18.00 na meet.google.com/nwr-ztba-oyi
druhé setkání je nad didaktikou prvního ročníku – takový náhled do školy i když je škola zavřená a proběhne 22.3. od 18 hod na meet.google.com/bmm-brhg-wdg

Pro obě setkání budeme k dispozici již od 17.45 – případně IT pomoc na tel. 777838567

Děkujeme o zájem zapsat své dítě na Hučák a těšíme se H. Sýkora

Komentáře jsou vypnuty.