Zápis 2021/2022

Zápis na školní rok 2021/2022

 

Hezký den,

pokud máte zájem o zápis svého dítěte do ZŠ Hučák pro školní rok 2021/2022, který bude v dubnu 2021 doporučujeme se zaregistrovat ve formuláři pro zájemce – ZDE (budete na email dostávat informace o akcích i o zveřejněném formuláři na zápis).

 

 • Každé první úterý v měsíci je možné navštívit školu (jde o návštěvu pro rodiče zaměřenou na nasátí atmosféry a první seznámení se školou) – doporučujeme přijít v 7:45 – zatím z důvodů COVID pozastaveno
 • V termínu 19.1. od 17.00 proběhne první setkání s rodiči, druhé obsahově to samé setkání proběhne na přelomu února a března
 • V únoru – březnu budou individuální schůzky s rodiči
 • V dubnu proběhne zápis – 6.4. od 8:00-16:00 (podávání přihlášek ke studiu – nezbytné zadat elektronicky)  případné losování proběhne hned po projití žádostí o zápis

 

 

V Hučáku nám jde o vyvážený kolektiv dětí (vyvážený poměr chlapců a dívek), který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání děti vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky.

Kapacita školy v první třídě je 13 míst v souladu se strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 120 míst v 1. – 9. třídě. V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií (jsou přijímáni přednostně děti splnící dané kritérium):

1.posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

 • přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb
 • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které přijdou k zápisu a splňují níže uvedená kritéria (nejprve děti, které mají dva body a poté ty co mají jeden bod) v případě, že více zájemců než volných míst přistupuje se k losování (viz. níže)

2. podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém – soulad se vzdělávacím systémem rodiny a školy

 • rodič je seznámen s didaktickým směrem Jenský plán, aktivně se v této oblasti vzdělává (doloženo kurzy a výjezdy do zahraničí) a spolupracuje (doložitelný objem konkrétní přímé pedagogické práce) se zařízením využívajícím Jenský plán jako základní koncepci (za splnění všech oblastí 1 bod)

3. zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů

 • rodiče navštívili školu a vědí jak se v ní didakticky pracuje
 • rodiče navštívili hromadné setkání s rodiči (budou nabídnuty dva termíny začátek prosince a začátek března)
 • rodiče absolvovali skupinový rozhovor s vedením školy
  (za splnění těchto třech bodů získává dítě 1 bod)

Vždy se přijímají přednostně děti s vyšším množstvím bodů, pokud je více dětí se stejnými body, bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady, bude veřejný a bude pořízen videozáznam.

 

 

Komentáře jsou vypnuty.