Zápis 2023/2024

Zápis na školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu 2023-24 

Nahlížení do spisu:

Vážení rodiče,

dle správního řádu máte možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí.

V tomto spisu uvidíte veškeré podklady, které jste nám pro správní řízení předali.

Nahlédnout do spisu můžete:

  • v pondělí 3.4.2023 od 17:00 do 18:00 hod. v kanceláři školy (hlavní budova školy, vstup hlavním vchodem)
  • v úterý 4.4.2023 od 9.-10.00 – v kanceláři školy (hlavní budova školy, vstup hlavním vchodem)

Přihlkášku k zápisu vyplňte online zde – https://hucak.edupage.org/register/   – poté ji musíte doručit na ZŠ Hučák.

Způsoby doručení žádosti o přijetí na ZŠ Hučák jsou dva:

  • přihlášku doručte fyzicky od 27.3. – do 3. 4. 2023 do 16.00 do ZŠ Hučák s Vaším podpisem  – . Do třech pracovních dnů Vám přijetí potvrdíme do emailu (pokud potvrzení nedorazilo ozvěte se). V emailu Vám sdělíme i registrační číslo přihlášky, pod kterou bude probíhat oznánímí o přijetí/nepřijetí. Přijde Vám v den zápisu okolo 18. hodiny.
  • přihlášku zašlete datovou schránkou na adresu školy 64c2yda . Přijetí Vám opět potvrdíme zprávou do Vaší DS s registračním číslem.

U zápisu není nutné být fyzicky, ale je to možné. Zápis bude probíhat 3. 4. od 17.00 v prostorách ZŠ Hučák. Informace o přijatých dětech, budou vyvěšeny na stránkách školy, fyzicky na dveřích školy a bude Vám zaslán seznam do emailu.

Po zápisu bude pro přijaté na přelomu dubna a května udělám “sociální zápis” – akce pro předškoláky, kde se seznámí se svými budoucími spolužáky. Zároveň na konci srpna bude adaptační příměstský tábor.

V rámci přijímání děti vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky.

Kritéria přijímání žáků do ZŠ Hučák

Kapacita školy v první třídě je 13 míst v souladu se strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 120 míst v 1. – 9. třídě. V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií (jsou přijímáni přednostně děti splnící dané kritérium):

1.posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

  • přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb
  • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které přijdou k zápisu a splňují níže uvedená kritéria (nejprve děti, které mají dva body a poté ty, co mají jeden bod), v případě, že je více zájemců než volných míst, přistupuje se k losování (viz. níže)

2. znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu – soulad s fungováním ZŠ Hučák 

  • rodič zná a rozumí fungování školy  (za splnění tohoto bodu získává dítě 1 bod) – návštěva školy (nejlépe první středa v měsíci)  a seznámení s fungováním školy na setkání s rodiči (bude vypsáno několik termínů)

Vždy se přijímají přednostně děti s vyšším množstvím bodů, pokud je více dětí se stejnými body, bude rozhodovat los. Losování probíhá za přítomnosti školské rady, je veřejné a pořizuje se při něm videozáznam.

Komentáře jsou vypnuty.