Zápis 2018/2019

Výsledky zápisu 2018/2019

Hezký den, předpokladem přijetí je absolvování zápisu v dubnu 2018. Ještě před zápisem bude možná individuální konzultace s rodiči dítěte a jedna, či dvě akce pro děti s rodiči. Průběžně je možné se setkat na otevřených akcích pro budoucí i současné rodiče, či navštívit školu ve dnech pro návštěvníky (vždy první středa v měsíci od 8.15).

 

Pro zájemce o zápis svého dítěte pro školní rok 2018/2019:

  • Prosím zaregistrujte se jako zájemci zde https://goo.gl/forms/XORsef0j8h1am7aw1
  • Zajděte se podívat některou z prvních střed v měsíci jak vypadá výuka na škole
  • V období říjen – prosinec 2017 budeme organizovat otevřené akce (jednu pro děti a jednu pro rodiče)
  • Sejdeme se s Vámi na osobní schůzce (termíny budeme vypisovat) a probereme vše potřebné
  • Na přelomu února a března budeme informovat o kapacitě školy a množství přihlášených
  • 3. dubna proběhne zápis

 

V Hučáku nám jde o vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání děti vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky. Kapacita školy v první třídě je 13 míst v souladu se strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 120 míst v 1.-9. třídě. V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií (jsou přijímáni přednostně děti splnící dané kritérium):

1.posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

  • přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb
  • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které přijdou k zápisu a splňují níže uvedená kritéria (nejprve děti, které mají dva body a poté ty co mají jeden bod) v případě, že více zájemců než volných míst přistupuje se k losování (viz. níže)

2. podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém – soulad se vzdělávacím systémem rodiny a školy

  • rodič je seznámen s didaktickým směrem Jenský plán (znalost základní terminologie), aktivně se v této oblasti vzdělává (doloženo kurzy a výjezdy do zahraničí) a spolupracuje (doložitelný objem konkrétní přímé pedagogické práce) se zařízením využívajícím Jenský plán jako základní koncepci (za splnění všech oblastí 1 bod)

3. zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů

  • rodiče se účastnili vzdělávacích akcí a akcí pro děti nabízených školou (alespoň dvou) před zápisem a absolvovali rozhovor s vedením školy (za splnění tohoto kritéria 1 bod)

V případě převisu poptávky a ne jednoznačnosti kritérií bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady, bude veřejný a bude pořízen videozáznam.

 

Komentáře jsou vypnuty.