Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů na ZŠ Hučák

Základní škola Hučák, Lochenice 83, 503 02,
dále jen “škola” jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 64c2yda, emailem na adresu jakub.drbohlav@hucak.cz nebo poštou.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů na ZŠ Hučák podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů vykonává Mgr. Jakub Drbohlav.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet, v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracovávané agendy na ZŠ Hučák:

 • vedení dokumentace školy,
 • BOZP,
 • přijímání dětí do ZŠ,
 • vedení záznamů v třídní knize,
 • žádosti o přijetí,
 • žádosti o odhlášení,
 • posudky zdravotní způsobilosti,
 • uvolnění žáka z vyučování,
 • stravování,
 • prezentace školy,
 • seznámení s dokumenty školy,
 • individuální vzdělávání,
 • kamerový systém,
 • pobytové akce.

Komentáře jsou vypnuty.