Hučák se mění na SCIO školu

ScioŠkola a ZŠ Hučák spojí to nejlepší

Od příštího školního školního začíná cesta spojení ZŠ Hučák a SCIO školy. Nový subjekt vznikne spojením toho nejlepšího z konceptů ZŠ Hučák, která v Hradci Králové působí už 7. rokem, a ScioŠkol, které fungují již 8 let a tvoří síť škol po celé ČR.

Škola ponese název ScioŠkola Hradec Králové a stane se součástí rodiny ScioŠkol, která již v rámci ČR čítá 16 základních a 3 střední školy. Platforma ScioŠkol nabízí svým školám efektivní systém sdílení zkušeností, vzájemné pomoci a podpory.

Spojení škol bylo možné i díky podobnosti obou konceptů. ZŠ Hučák od svého počátku využívá jako základní vzdělávací koncepci Jenský plán. Ten má velmi blízko k vlastnímu konceptu ScioŠkol. Dopady spojení obou škol by proto neměly znamenat příliš velké změny v pojetí výuky ZŠ Hučák, kterou aktuálně navštěvuje 150 dětí. ScioŠkoly přináší zejména důraz na rozvoj tzv. 8 ScioKompetencí.

„Hučák vkládám do sítě ScioŠkol s jasnou představou o přidané hodnotě, kterou škole dává dobrý zřizovatel s odborným zázemím,“ komentuje spojení Jan Sýkora, který ZŠ Hučák založil a dodnes vede, „Věřím, že fúze přinese kvalitativní posun Hučáku, ale i obohacení ScioŠkol o příběhy a zkušenosti, které jsme na naší cestě získali. Scio jsme vybrali právě pro naši hodnotovou blízkost a těším se na další rozvoj školy v Hradci Králové.“

Škola bude i nadále působit ve stávajících prostorách ZŠ Hučák ( V. Nejedlého 573/4, Slezské Předměstí, Hradec Králové). Stávajícím rodičům bude umožněno plynule navázat v nově vzniklé ScioŠkole pouze s mírným navýšení školného. Pro nové zájemce o přestup nebo o zápis do 1. třídy bude platit nové školné ve výši 7000 Kč/měsíc – zahrnuje i družinu a hradí se pouze 10 měsíců. Přihlášky je možné podávat již nyní (https://hradec.scioskola.cz/). Cílová kapacita školy zůstane 150 žáků.

„Možnost spojení našich ScioŠkol se ZŠ Hučák jsme uvítali nejen jako výzvu směrem k dětem a rodičům již zavedené školy, ale i jako příležitost inspirovat se a obohatit náš přístup o prvky konceptu, který v ZŠ Hučák dlouhodobě funguje.” uvádí Jana Chárová z Rady ScioŠkol a dodává: „Ostatně i proto si ceníme toho, že většina průvodců ZŠ Hučák se rozhodla navázat a pokračovat v nově vzniklé ScioŠkole.“

Všem ScioŠkolám je společný důraz na rozvoj kompetencí pro budoucnost (tzv. ScioKompetence), poznávání světa v souvislostech, podpora vnitřní motivace, schopnost reflexe a sebereflexe namísto známkování, vnímání chyby jako příležitosti, vytváření bezpečného a neformálního prostředí a propojování školy s reálným světem kolem.

 ScioŠkoly  připravují děti na život v současném, a především pak v budoucím světě. V něm už nejsou potřeba pouze naučené znalosti. Důležitější jsou specifické dovednosti, které když děti ovládnou, bude se jim žít lépe. Říkáme jim kompetence pro budoucnost. K nim jsou vedeni žáci ScioŠkol. Jak daleko každý dojde, bude jistě různé. Naším úkolem není ušlapávat jim cesty, ale pomoci každému překonávat překážky, povzbuzovat ho, aby našel sílu a odvahu dojít na této cestě co nejdál“ upřesňuje Ondřej Šteffl, který stojí za myšlenkou a konceptem ScioŠkol.

POZVÁNKA: V úterý 16. ledna od 17:30 v prostorách ZŠ Hučák (V. Nejedlého 573/4) pořádá ScioŠkola besedu pro zájemce o přestup či zápis do 1. třídy. Na besedě jsou vítána i média.

Více také na https://hradec.scioskola.cz/ | https://www.facebook.com/ScioSkolaHK |  video ke spojení škol

Komentáře jsou vypnuty.