Akce Jenského kruhu

Duben 2017

Seminář Výchova a výuka v kontextu teorie typů

Anotace: Existuje mnoho správných způsobů jak vychovávat a vzdělávat děti. Vy a vaši sousedi můžete vychovávat své děti rozdílně, ale nemusí to znamenat, že všichni nejste dobří rodiče. Můžete se snažit vzdělávat děti, jak nejlépe umíte, ale váš záměr se může míjet s potřebami dítěte. Důležité je vědět, jak se do vašeho přístupu k dětem odráží vaše osobnost a osobnost dítěte. Lektorka Mgr. Šárka Miková je autorkou výborné knihy Typologie osobnosti dítěte, která ukazuje, že pokud dospělý člověk porozumí nuancím v osobnosti dítěte tak, jak to umožňuje typologie osobnosti MBTI, může s ním navázat velmi kvalitní a v celku bezproblémový vztah založený na vzájemné spolupráci a úctě. Více se o Teorii typů dozvíte na www.teorietypu.cz a samozřejmě na našem kurzu :)

O lektorce: Mgr. Šárka Miková, poradenská psycholožka, lektorka, jednatelka Mea Gnosis, s.r.o. je autorkou a realizátorkou rozvojových programů v oblasti školství, neziskových organizací a firem. Napsala knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Portál 2010) a Školní hodnocení žáků a studentů (Portál 2007).

Kurz se koná ve dnech 22. – 23. dubna 2017  v Hradci Králové, V Lipkách 692 (budova ZŠ Hučák, vchod od parkoviště).

Maximální kapacita kurzu je 20 osob.

Harmonogram kurzu: sobota 22. 4. od 9:00 do 18:00, neděle 23. 4. od 9:00 do 17:00

Připravili jsme pro vás registrační formulář, který je k dispozici zde. Upozorňujeme, že registrace je otevřena do pátku 14. dubna 2017. Tento termín je zároveň nejzazším termínem pro poukázání platby na náš účet. Finální rezervaci provedeme po připsání platby na účet.

Důležité údaje pro platbu: poplatek za účast na kurzu ve výši Kč 2100,- poukažte prosím na náš bankovní účet 2600829460/2010 (var. symbol: příjmení/224) nejpozději do pátku 14. 4. 2017.  Po tomto termínu již nemůžeme možnost účasti na kurzu garantovat.

AKTUALITY k akci naleznete na její facebookové stránce.

V případě jakýchkoliv dotazů piště prosím Iloně Havlíčkové na hradecmluvi@hucak.cz nebo volejte na 731418857.

 

Komentáře jsou vypnuty.