Mgr. Jan Sýkora

Jan-Sýkora

Jsem člověk pracující s lidmi, člen několika občanských sdružení a táta od třech dětí. Baví mne přemýšlet nad volným časem ve škole – jak to udělat, aby celá škola byl vlastně volný čas dětí, rodičů a učitelů. V minulosti jsem realizoval dětské tábory, učil na vysoké škole a byl ředitel nestátní školy a všechny tyto zkušenosti se nyní snažím využít při vedení školy.

V Hučáku mám na starosti směřování školy, povídání se všemi aktéry a hledání balancu všech zúčastněných. S dětmi se setkávám při asistencích,  při výuce i ve školní družině. 

Zároveň pod spolkem SATORI realizujeme preventivní programy ve školách, kde hledáme cesty k trvale udržitelné pozitivní změně.

 

Dosažené vzdělání:
1997 – 1999
Česká zemědělská univerzita  – dva roky studia na provozně ekonomické fakultě
1999 – 2003
Univerzita Hradec Králové – obor Vychovatelství se zaměřením na tělesnou  výchovu a sport
2005 – 2010   
Masarykova Univerzita Brno – Pedagogická fakulta – doktorské studium – nedokončeno
2011 – 2015
Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení

Další vzdělávání:
1999
Lyžařská licence KULČ
1999 – 2003
Tělovýchovné kurzy na UHK
2001
Kurz Instruktor školního lyžování
2001 – 2003
Kurz anglického jazyka na Státní jazykové škole HK
2001 – doposud
Interní školící kurzy OMT s. r. o.
2003
Kurz českého červeného kříže
Odborný seminář – Adaptace a implementace evaluačního modelu primárně preventivních programů Lions-Quest-SFA Skills for Adolescence (Připraveni pro život)
2004
Obnovovací kurz českého červeného kříže – Život zachraňující    úkony
Kurz muzejní pedagogiky
Seminář v Belgii „Inclusion through sport and outdoor activities“, pořádaný EU – programem YOUTH
2005
Sociálně pedagogické trendy v současnosti – UHK
2006
Vzhůru za novými nápady s neorganizovanou mládeží – EU -YOUTH
2007
Rámcové vzdělávací programy a jejich tvorba
2008
Respektovat a být respektován
Facilitace v procesu zážitkové pedagogiky
2009
Rožumberok – Křesťanská univerzita
2010
Řím – Salesiánská univerzita
Bratislava – Katedra sociální pedagogiky

Odborná praxe:
1998 – doposud
Živnostenské oprávnění na poskytování tělovýchovných a sportovních služeb:
Pořádání sportovních akcí pro komerční i nekomerční sféru. Školení týmové spolupráce, diagnostické pobyty posléze ve spolupráci s firmou Outdoor management training. Celkově uspořádáno okolo 200 kurzů.
– Pořádání mítinkových akcí pro komerční klienty. Např. Karosa 2003 – mítink pro 150 lidí na tři dny.
– Pořádání lyžařských kurzů pro VOŠP (Vyšší odborná škola podnikatelská) – jejich metodické zabezpečení a zároveň volnočasová náplň.
– Zabezpečení volnočasových aktivit na jazykových kurzech VOŠP
– Zabezpečení volnočasových aktivit využívajících prožitkové pedagogiky ve stylu Outward Bound
– Zážitkové programy pro specifické cílové skupiny (dlouhodobě nezaměstnaní romové, senioři s diabetem, mentálně postižení atd.)
– Pořádání kurzu prožitkové pedagogiky pro pedagogické centrum HK. Kurz prožitkové pedagogiky – řešení problémových situací ve škole kódové číslo 1-01-2-27.
2001 – doposud
Outdoor management training s. r. o., Organizace zabývající se využíváním outdoorové metodiky (zážitkových kurzů) pro vzdělávací účely. Pořádá zejména změnové a diagnostické pobyty v rozsahu nejčastěji 3 – 4 dny. Více na www.omt.cz.
Lektorská práce se zaměřením na pedagogiku a psychologii, managerské dovednosti, personalistiku.
2003 – 2004
Univerzita Hradec Králové, Studijní pobyt na Katedře sociální patologie a sociologie se zaměřením na grantový projekt Sociální analýza mládeže. Výuka předmětů pedagogika volného času, metodika her a zábav atd.
2004 – doposud
Univerzita Hradec Králové, katedra sociální pedagogiky. Zabezpečení výuky předmětů z oblasti pedagogiky volného času, zabezpečení praxí studentů Katedry sociální pedagogiky a Katedry sociální patologie a sociologie. Dále pořádání zážitkových kurzů.
2012 – 2014
Reditel ZŠ Na rovině Lázně Bohdaneč

Působení v zahraničí
2003
odborný seminář – Adaptace a implementace evaluačního modelu primárně preventivních programů Lions-Quest-SFA Skills for Adolescence (Připraveni pro život)
2004
seminář v Belgii „Inclusion through sport and outdoor activities“ pořádaný EU – programem YOUTH
2006
studijní pobyt Bánská Bystrica – Katedra pedagogikygarant doc. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
2007
studijní pobyt Bánská Bystrica – Katedra pedagogiky garant doc. PaeDr. Miroslav Krystoň, CSc.
2009
studijní pobyt Ružomberok Katolická univerzita Ústav sociálních studií, Katedra sociální práce – garant doc. Rusnáková Ph.D.
2009-2015
studijní pobyty:
– Finsko (Jyvaskyla, Kemi) – dva pobyty zaměřené na zařízení pro trávení volného času a Montessori pedagogiku
– Irsko – pobyt zaměření na zájmové vzdělávání
– Portugalsko (Porto, Coimbra) – dva pobyty zaměřené na animaci, zájmové vzdělávání a reformní portugalské školy
– Velká Británie – zaměřeno na DOFE – systém neformálního vzdělávání mládeže

 

Konference
2003
Socialia
2004
Konference Brno MUNI „Výchova v kontextu sociálních proměn“
2005
Socialia
České Budějovice „Pedagogika volného času 1“
2006
Pedagogika volného času Brno – vedoucí sekce + příspěvek
2007
Pedagogika volného času – Hradec Králové – organizátor konference + příspěvek
2008
Neorganizovaná mládež – Trnava 2008 – příspěvek
Pedagogika volného času – Sedmihorky 2008 – vedoucí sekce + příspěvek
Multikulturalita – Liberec 2008 – příspěvek
2009
O výchově a volném čase – Nové Hrady
2010
O výchově a volném čase – Jedovnice
2011
Malajsie WSEAS
O výchově a volném čase – Běleč nad Orlicí – organizátor
2012       
O výchově a volném čase – JABOK Praha

Publikační činnost:
[1]  Sýkora, J. Nové formy trávení volného času. In  SOCIALIA 2004 , . vyd.  Hradec Králové : Gaudeamus , 2005.   s. 424 . ISBN: 80-7041-247-X
[2]  Sýkora, J. Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času. ,  1. vyd.  Hradec Králové : Gaudeamus , 2006. 80-7041-380-8
[3]  Sýkora, . Nové formy činnostních nabídek volnočasových institucí. In  Výchova a volný čas 2 , . vyd.  Brno : MSD , 2007.   s. 216 .
[4]  Sýkora, J. Týmové vzdělávání. , Gaudeámus 2007 .
[5]  Sýkora, J. Využití zážitkových kurzů v nízkoprahovém zařízení. In  Sociália 2006, . vyd.  Hradec Králové : Gaudeamus , 2006.   s. 138 .
[6]  Sýkora, J. Využití zážitkových kurzů v nízkoprahovém zařízení. In  Sociália 2006, . vyd.  Hradec Králové : Gaudeamus , 2007.   s. 545 .
[7]  Sýkora, J. Zážitková pedagogika u specifických cílových skupin. In  Tři cesty k pedagogice volého času  Brno : Tribun EU s.r.o. , 2009. s. 22-28 .
[8]  Sýkora, Jan,  Činčera, Jan a  Kaplánek, Michal. Tři cesty k pedagogice volného času. Tři cesty k pedagogice volného času , 2009 .
Specifika zjišťování sociálního klimatu v zařízeních zájmového a neformálního vzdělávání (2011) – Media for you
Technologies Used in Examination of Social Climate in Leisure and Informal Education Facilities (2011) – Penang, Malaysia

Granty
Vytvoření vzdělávacích programů na základě potřeb trhu Královéhradeckého kraje (OMT group s.r.o.) – tvůrce projektu a dodavatel jedné klíčové activity (VK EFS)
Garant projektu Inovace studijních oborů na KSocP 2012 – 2015 (VK EFS)
Supervizor projektu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělání – pro NIDM MŠMT 2010-2013 (VK EFS)
Řešitel specifického výzkumu – Volný čas seniorů.
Řešitel výzkumného projektu FRVŠ – Multimediální podpora předmětu „Atypické herní pomůcky“ rok 2007 č. 1146
Spoluředitel výzkumného projektu FRVŠ  – Multimediální podpora předmětu „Organizace řízení výchovy mimo vyučování a právní normy“ rok 2006 č. 1314
Královéhradecký kraj – Vytvoření modulárního kurzu školského managementu
Program Iniciativy Společenství EQUAL  – Název rozvojového partnerství: Rozvoj sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Interní grant PdF UHK – Analýza aktuálních trendů v oblasti institucionalizovaného trávení volného času dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji
Výzkumný záměr MŠMT ČR 1999 – 2004: „Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu. Komparace se sousedním regionem Polska v rámci budoucího euroregionu.“
Spoluřešitel evaluace preventivního programu LIONSQUEST

Nezisková činnost
1997 – doposud
STČ o.s. – Sdružení pro táborovou činnost. Funkce předsedy sdružení, které v současnosti sdružuje okolo čtyřiceti aktivních členů, jehož cílem je pořádat tábory a volnočasové akce v průběhu roku.
2003 – doposud
NESPO – Oddíl pod Sokolem Nový Hradec Králové. Ve zkratce NESPO jsou obsažena slova netradiční sporty. Oddíl má ve svém programovém cíli zprostředkovávat mládeži kontakt s netypickými sportovními odvětvími. Každý měsíc pořádáme setkání, při kterém prezentujeme nové atraktivní formy trávení volného času při netradičních sportech.
2007 – doposud
ASCARYA o.s. – Spoluzakladatel neziskového sdružení zaměřeného na střetávání neorganizované mládeže při žonglovacích akcích, pořádání workshopů s spolupráce s nízkoprahovými zařízeními.

Členství v profesních organizacích a komisích
2005 – 2008
Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času – zakladatel a člen kontrolního orgánu
2008 – 2011
Rada vysokých škol –  zástupce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
2008 – doposud
Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času – zakladatel a člen výkonného výboru
2009 – 2011
Člen disciplinární komise PdF UHK
2009 – 2013
Člen Komise místní samosprávy rozšířený střed města Hradec Králové

Komentáře jsou vypnuty.