ZÁKLADNÍ PRINCIPY JENSKÉHO PLÁNU

Základní filosofie jenských škol je formulována 20 základními principy – 5 o člověku, 5 o společnosti a 10 o škole. Všechny školy Jenského plánu tyto principy považují za základ k rozvoji (vývoji) těchto škol.

Lidé

 • Každý je jedinečná osoba s vlastní a nezcizitelnou hodnotou a vážností
 • Každý má právo na rozvoj vlastní identity, bez ohledu na rasu, národnost, sexuální orientaci, sociální prostředí, náboženství nebo životní filosofii. Tato identita je charakterizována přinejmenším nezávislostí, kritickým posuzováním, kreativitou a smyslem pro sociální spravedlnost.
 • Každý potřebuje, pro rozvoj vlastní identity, osobní kontakt s materiální, sociální, kulturní a duševní složkou (realitou)
 • Každý je vždycky uznáván jako úplná osobnost, a kde je to možné, je k tomu směrován a touto cestou uznáván.
 • Každý je uznáván za novátora kultury, a kde je to možné je k tomu veden a podporován.

Společnost

 • Lidé musí pracovat na společnosti, která si váží každého jedince a považuje ho za jedinečného
 • Lidé musí pracovat na společnosti, která každému dává prostor a podněty pro rozvoj vlastní identity
 • Lidé musí pracovat na společnosti, ve které jsou rozdíly (mezi jedinci a skupinami) a změny přijímány spravedlivě, v míru a konstruktivním způsobem
 • Lidé musí pracovat na společnosti, ve které jsou Země a Vesmír spravovány se starostí a respektem
 • Lidé musí pracovat na společnosti, ve které jsou přírodní a kulturní zdroje užívány se zodpovědností k budoucím generacím

 Škola

 • Škola je samosprávní, kooperativní organizace, která se zajímá o všechny lidi.
 • Ve škole musí dospělí respektovat předcházející principy o člověku a společnosti, které jsou pedagogickým základem pro uskutečňování  výuky
 • Školní kurikulum vychází z dětského pohledu na svět, z vnitřních zkušeností a z kulturních zdrojů, které naše společnost považuje za důležité pro rozvoj osobnosti (viz předcházející body)
 • Ve škole se vyučování odehrává v záměrných  situacích a s určitým učebním materiálem
 • Učení ve škole má podobu pravidelného střídání dialogu, hry, práce a oslav
 • Ve škole jsou děti zařazeny převážně v heterogenních skupinách
 • Ve škole se střídá kreativní výuka učitele s učením a nezávislou hrou dětí
 • Ve škole zaujímají důležité místo objevy, otázky a kooperativní práce ve skupinách
 • Chování a výkon dětí se ve škole posuzují, jak jen je to možné, s osobním přístupem k dítěti a konzultací s ním
 • Ve škole jsou změny vnímány jako nikdy nekončící proces, který je provázen interakcí akce a reakce

 

Komentáře jsou vypnuty.