SLAVNOST

Každý pátek probíhají menší či větší slavnosti. Slavnosti podporují školní pospolitost a dobré klima školy. Oslavuje se den, narozeniny, tradiční svátky (Vánoce, Velikonoce atd.), přijetí nového žáka apod. Na slavnostech se prezentují hudební, výtvarné a další dovednosti. Může začít gratulací těm dětem, kteří slaví narozeniny nebo dosáhli úspěchů či něčeho mimořádného. Průvodcem či moderátorem mohou být samotné děti. Během slavnosti děti prezentují vlastní scénky. Autory a režiséry jsou nejčastěji ony samy. Témata dramatizací jsou různá, ať se dotýkají chodu školy nebo aktuálních problémů společnosti z pohledu samotných dětí. Slavnosti podporují rozvoj tvořivosti, kreativity a estetického cítění, což patří k důležitým cílům školy. Děti mohou předvádět různé pokusy, modely nebo prezentovat závěr projektu.

slavnostvenku i s rodičinarozeninynarozeniny 2hostina

Komentáře jsou vypnuty.